Co dělat, když jdou akcie dolů?

Události z posledních týdnů nabraly na síle a kolísavost akcií na americkém trhu roste. Mnoho investorů nyní přemýšlí, jak toho využít.

Timing vs Pricing

Benjamin Graham, „otec hodnotového investování“  ve své knize Inteligentní investor popsal dva způsoby, jakými se může investor pokusit využít těchto kyvadlových výkyvů: prvním z nich je tzv. načasování nebo časování (timing) a druhým je oceňování (pricing). Načasováním rozumíme snahu investora předpovídat události na akciovém trhu – tzn. nakupovat v době, kdy očekává pokles.

Oceňováním rozumíme snahu nakupovat akcie, když je jejich tržní cena pod úrovní jejich skutečné hodnoty, a prodávat je, pokud je jejich tržní cena nad úrovní této hodnoty.

Benjamin Graham byl přesvědčen, že bude-li investor dávat velký důraz na časování trhu, skončí jako spekulant. Naopak bude-li využívat metody pricingu, bude dosahovat uspokojivých výsledků.

Pricing v praxi

Graham se snažil kupovat společnosti, pokud byly významně podhodnoceny s ohledem na jejich aktuální nebo vnitřní hodnotu. Rozpětí mezi současnou cenou akcie a skutečnou hodnotou je to, co označuje jako jeho „bezpečnostní polštář“. Tento spread mu v podstatě řekl, kolik peněz mohl vydělat.

Nákup akcie při ceně 10 dolarů za akcii, zatímco si myslíte, že skutečná hodnota se pohybuje kolem 13 dolarů, vám dává 30 procent bezpečnostní rezervu, nebo, jinými slovy, potenciální 30 procent návratnost investic. Nakupování podhodnocených společností se zdá jako skvělý nápad na první pohled, ale co když trvá 3 roky, než trh začne odrážet vnitřní hodnotu akcií? To by znamenalo, že vaše 30 procentní tempo návratnosti se snižuje na 9,14 procenta za rok (protože 10 dolarů * 1,0914 ^ 3 = 13 dolarů). To je solidní výsledek, ale mnohem méně působivý než 30 procent.

Problém je, že Graham se příliš zaměřoval na hodnotu podniku a ne na jeho kvalitu. Nic nekoupil, pokud to nebylo levné. Naproti tomu Warren Buffet, jeho žák dokázal skloubit Grahamovo kup levně a přidal své „drž se pouze vynikajících podniků s udržitelnou konkurenční výhodou.“ Výsledkem bylo, že i když koupil podnik při ceně 9.50 dolarů s rentabilitou kapitálu (ROE) kolem 15 procent ročně, a skutečná hodnota byla 10 dolarů, tak vydělal o 2 dolary více (protože 10 dolarů * 1,15 ^ 3 = 15 dolarů).

Dříve jsem se taktéž zaměřoval především na podhodnocené akcie. Vyhledával jsem nízkou účetní hodnotu (P/B) nebo cenu k tržbám (P/S), a přitom mi utíkali mnohem zajímavější obchody. Když jsem se dočetl ve vynikajícím bestselleru Buffetology (vřele doporučuji) o tomto způsobu, bylo to jako zjevení, tak doufám, že to dá nový pohled na věc i vám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *