Výpočet exekuce 2024 - Kalkulačka

Výpočet exekučních srážek ze mzdy v roce 2024. Jakou částku ze mzdy musí exekutor dlužníkovi ponechat

Jak se vypočte exekuční srážka ze mzdy

Každý člověk se snaží vyhnout dluhům a zejména exekucím. Nicméně okolnosti v životě občas přinesou situace, kdy se i přes veškerou snahu nepodaří finančním problémům vyhnout. Nejčastějším způsobem vymáhání dlužné částky jsou exekuční srážky ze mzdy. Pokud máte zájem zjistit, jak vysoké jsou exekuční srážky ze mzdy v roce 2024, můžete to zjistit jednoduše pomocí kalkulačky pro výpočet exekuce nebo si sami vypočítat přibližnou částku podle následujících kroků.

Co je exekuce

Exekuce je právní postup, který slouží k vymáhání neuhrazených dluhů. Je to způsob, kterým stát či jiný věřitel, prostřednictvím exekutora, usiluje o získání peněžních prostředků od dlužníka. Exekuce je prováděna na základě exekučního titulu, který vydává soud na žádost oprávněného věřitele.

Cílem exekuce je zajistit uspokojení pohledávky a uhrazení dluhu zejména prostřednictvím zabavení movitého a nemovitého majetku dlužníka či srážek z jeho příjmu apod. Provedení exekuce na plat je nejčastějším způsobem, který exekutor zvolí v exekučním řízení. Zaměstnavatel je povinen srážet část mzdy dlužníka, dokud není dluh včetně úroků a nákladů na exekuci splacen.

Výpočet exekuce 2023

Nejprve je potřeba spočítat nezabavitelnou částku, která je částí mzdy, která nemůže být sražena. Tato částka slouží k pokrytí výdajů spojených s bydlením a základními životními potřebami.

Nezabavitelná částka se určuje výpočtem, který závisí na životním minimu a normativních nákladech na bydlení. Pro rok 2023 je nezabavitelná částka stanovena ve výši 13 638 korun, přičemž se ještě přidává 1/4 této částky na každou vyživovanou osobu, tedy částky ve výši 3 409, 50 Kč. Výsledná suma se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Poté se provádí výpočet srážky exekuce. Součet nezabavitelných částek na dlužníka a vyživované osoby, včetně manželky se odečte od čisté mzdy dlužníka. Zůstatek do plně nezabavitelné částky, který je stanoven na 30 685,5 Kč se rozdělí na třetiny se zaokrouhlí na celé koruny, přičemž:

  • První třetina je určena na splátku nepřednostních pohledávek (a též přednostních, pokud k jejich úhradě nestačí druhá třetina)
  • Druhá třetina má pokrýt splátku přednostních pohledávek - pokud takové neexistují, pak druhá třetina náleží dlužníkovi
  • Třetí třetina patří vždy dlužníkovi

Kalkulačka pro výpočet exekuce

Spočítejte si ihned, jakou částku exekutor strhne ze mzdy, a jakou částku musí naopak ponechat.

Výpočet exekuce online

Exekuce – stresující situace, která může mít řešení

I když exekuce může být nepříjemnou a stresující situací, je důležité zůstat informovaný a chránit své finance. Porozumění výpočtu exekuce vám umožní získat přehled o tom, kolik vám bude strženo z platu a jaké částky jsou nezabavitelné. Zákon stanovuje určité limity a přednostní pohledávky, které mají přednost před nepřednostními. Udržování aktuálního povědomí o nařízeních vlády v této oblasti je také důležité, protože se mohou čas od času měnit.

Pamatujte si, že exekuce není neřešitelný problém. Existuje řada možností, jak se vyrovnat s dluhy a najít cestu k finanční stabilitě. Mějte na paměti, že profesionální právní poradenství je v takových situacích velmi cenné. Snažte se navázat kontakt se specialisty, kteří vám mohou pomoci vypracovat strategii pro zvládnutí finančních problémů a návratu do „normálního“ života bez dluhů, exekucí a také stresu, který s tím souvisí.

Doufáme, že vám náš článek poskytl užitečné informace o exekuci a výpočtu srážek z platu. Sledujte své finance, udržujte si přehled a nebojte se hledat pomoc, když je to potřeba.